פנס לידים נטען במצת הרכב כלי עבודה למתקינים - רדיו סיטי