חיישני רוורס 4 אחורי + 2 קידמי חיישני רוורס - רדיו סיטי